Ülkenizi SeçinÜlkenizi Seçin
Türkiye - Ticari Ürünler

LEED HEDEFLERI VE ZEMIN ÇÖZÜMLERI

  • Tarkett, Enerji, Materials
17/03/2015

ENERJİ ve Çevre Tasarımında ÖNCÜLÜK

LEED & Malzeme Seçimi

 

Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi, çevresel sürdürülebilir yapı için uygun standartları oluşturmak üzere Amerika Yeşil Bina Konseyi (U.S. Green Building Council-USGBC) tarafından 1998 yılında geliştirildi.

Bu değerlendirme sistemi kapsamında binaların YEŞİL BİNA olarak tanımlanabilmesi için, sürdürülebilir arazi planlaması, su ve enerji, ekolojik malzeme kullanımı, iç ortam hava kalitesi, kullanıcı sağlığı ve konforu, ulaşım ve atıkların kontrolü, akustik ve kirlilik gibi alanlarda belli standartları karşılaması gerekir.

Bu konular altında kaynakların verimli kullanılması, binanın tasarım ve inşaat sürecinde çevreye olan negatif etkilerinin azaltılması amaçlanır.

Yeşil binalar, yapılı çevrenin insan sağlığı ve doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanır, işletilir ve sonlandırılır.

Yeşil bina uygulamalarında proje maliyetlerini azaltmak ve çevreye zararı en aza indirgemek için mümkün olduğunca geri dönüşümlü malzeme kullanılır.

Diğer bir yaklaşım da malzemeler için yaşam döngüsü analizi gibi malzemenin hammadde üretiminden tüketim sonrasına kadar olan evrelerini incelemektir. Yapı malzemeleri yapının sürdürülebilirliği açısından doğrudan veya dolaylı olarak, binanın hem yapımı esnasında, hem işletim süresince, hem de sonlandırma aşamasında önemli rol oynar.

Yapı malzemeleri, dünyadaki malzemelerin %40’ını oluşturur. Ayrıca yapı malzemelerinin temini, kullanıma hazır hale getirilmesi, proje alanına taşınması ve ömrünün sonunda yok edilmesi veya geri dönüştürülmek üzere değerlendirilmesi, toplamda bakıldığında oldukça yüksek bir çevresel etki ortaya çıkarır. Yeşil binalarda yaşam döngüsü analizi (LCA: Life Cycle Analysis) yapılmış malzemeler tercih edilir. Dolayısıyla aşağıdaki kriterler LEED değerlendirmesinde önemli bir rol oynar.

İç Mekan Hava KALİTESİ(VOC) (Volatile Organic Compound)

Iç mekan hava kalitesi (voc)

 

İnsanlar zamanlarının yüzde 80`ninden fazlasını bina-içi ortamlarda geçirebilmektedir. Dolayısıyla, bu ortamlardaki uçucu organik bileşikler, çevreyi ve insan sağlığını etkileyen, yüksek buhar basıncına sahip organik kimyasal bileşiklerdir.

Uçucu organik bileşikler çok sayıda ve çok çeşitlidir, ve pek çok yerde bulunabilirler. Uçucu organik bileşikler, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, solunum güçlüğü, göz kaşıntısı, cilt alerjisi, boğaz veya burun rahatsızlığı, mide bulantısı, kusma, burun kanaması, baş dönmesi gibi rahatsızlıklara yol açarken, uzun süreli maruz kalma durumunda şikayetlerin kronikleşmesi kanserojen etkiler ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

LEED bu konuyla ilgili, çeşitli yapı malzemesi ve ürün için maksimum uçucu organik bileşik miktarlarının verildiği krediler içerir. Minimum < 100 µg/m3 olmasına dikkat edilir.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ İÇERİK

Geri dönüştürülmüş içerik

Geri dönüştürülmüş içerik kredisi geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış olan ürünlerin veya geri dönüştürülmüş içeriği olan malzemelerin kullanımını destekler. Amaç önceki kredilerde olduğu gibi, hammadde tüketimini ve atığı azaltarak bu işlemlerden kaynaklanan çevresel etkileri ve kaynak tüketimini engellemektir.

Projenin krediden puan alabilmesi için, geri dönüştürülmüş malzeme içeren ürünlerde veya malzemelerdeki kullanım sonrası (post-consumer) içerik ile kullanım öncesi (pre-consumer) içeriğin yarısının toplamı, projenin toplam malzeme maliyetinin %10‘u (bu durumda proje 1 puan kazanır) veya %20‘si olmalıdır.

TARKETT VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FELSEFESİ

Tarkett ve sürdürülebilirlik felsefesi

 

Tamamen doğal ve yenilenebilir malzeme kullanımı, insan ve çevre sağlığı açısından güvenlidir. Üretimde, kapalı devre sistemi ile hareket eden Tarkett, kullanım ömrünü tamamlayan ürünleri yeniden kullanır ve %100 oranında geri dönüştürür. Tarkett, homojen zemin malzemelerini ise, ftalat içermeyen teknoloji ile üretir.

“ReUse” programı sayesinde, dünyanın her yerinde şantiye atıkları toplanarak üretim prosesine dahil edilir. Bu sayede, Tarkett, tüm dünyada, PVC atıklarının toprağa gömülmesini %20 oranında azaltmıştır.

Tarkett linolyum ve lamine parke malzemelerinde Cradle to Cradle sertifikasını (gümüş) kazanan ilk Avrupa menşeili üreticidir.

Sosyal Medyada Paylaşın