Ülkenizi SeçinÜlkenizi Seçin
Türkiye - Ticari Ürünler

Yaşam Döngü Maliyet Analizi

Bizler hem yüzey işleme konusunda hem de  en uygun yaşam döngü maliyetine sahip malzemeleri ve yapıları bulmada lideriz.

Tarkett 1975 yılında, zemin sektöründe bir kilometre taşı niteliğinde olan PUR yüzey güçlendirmesini icat etti. Buluşlarımız her zaman olduğu gibi birçokları tarafından taklit edildi.

Yaşam Döngü Maliyeti

Bir zemin malzemesinin gerçek maliyeti, ürünün yaşam döngüsü boyunca oluşan satın alma, uygulama, temizleme ve bakım giderlerini kapsamalıdır. Yaşam Döngü Maliyet Yazılımı (LCC), Tarkett’in geliştirdiği, tüm bu parametreleri bütünleştiren ve zemin malzemesinin yaşam döngüsü boyunca gerçek maliyetini tespit eden bir programdır.

“8/92’’ konsepti

LCC programı, temizliğin ve bakımın, 20 yıllık bir dönemde ürünün toplam maliyetinin ortalama %92’ sine tekabül ettiğini kanıtlamaktadır. Satın alma ve uygulama ise sadece %8’ini oluşturur.

%30’a varan tasarruf
LCC, kaliteli hammadde ve mükemmel bir PUR güçlendirme prosesi ile üretilmiş Tarkett zemin kaplama malzemeleri tercih edildiğinde, bakım ve temizleme maliyetinin %30’a kadar azaltılabileceğini kanıtlamıştır.
Tarkett almak için diğer bir iyi sebep
 

Y.G. - Yatırım Getirisi
Bir Tarkett kuruluşu olan Johnsonite, çalışan kişinin motivasyonu, güvenliği ve verimliliği üzerinden çözümler geliştirmek suretiyle, yüksek performanslı ortam yaratma konseptinin öncüsü olmuştur.
 

Akıllı çözümlerle tasarruf yapmak
Tarkett sadece ürünün yaşam döngüsü boyunca değil, aynı zamanda zemine döşenmesi esnasında da tasarrufa yönelik birçok akıllı çözümler geliştirmiştir. Örneğin ‘aralıklı yayma’, zeminin döşenmesini, yenilenmesini ve değişimini kolaylaştıran bir çözümdür.

Yüksek dayanımlı zemin döşemeleri
Sadece kaliteli malzemelerden üretilen ürünlerimizin sahip olduğu müthiş dayanıklılık tüm norm ve standartların ötesinde olup, yatırım değerinizi geri ödemeyi garanti eder.

Yaşam Döngü Analizi ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir bir çevre açısından, tüm faaliyetlerimiz yaşam döngü perspektifi üzerine kuruludur. Ve bu şekilde devam etmeye kararlıyız; bunu bir gereklilik ve sorumluluk olarak görüyoruz.

Tüm çevresel çalışmaların temeli, bir yaşam döngü perspektifidir. Bizler her zaman ürünlerimizin tüm                

kullanım süreleri boyunca çevresel etkilerini en aza indirgemeye çalışıyoruz. Burada birçok husus göz önüne alınmalıdır: Hammaddeler, ürün, yapım ve üretim, nakliye, uygulama, temizleme ve bakım ve nihayetinde geri dönüştürme ve atık işleme. Bütün yatırım girişimlerimiz ve geliştirme çalışmalarımız bu kavramlara dayalıdır.

 Tarkett kendini, aşağıdaki hususları amaçlayan ISO standartlarına uymak suretiyle, kapsamlı bir YDA (yaşam döngü analizi) programına adamıştır:

. Tamamen çevre dostu ürünlere yönelme çabası amacıyla eko-dizayn araçlar kullanmak

· Sürekli ve elle tutulur gelişmeye dair verdiğimiz taahhüdü kanıtlayan, düzenli olarak güncellenen bir belge vasıtasıyla (EPD) müşterileri Tarkett ürünlerinin ve proseslerinin çevre üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirmek

· İnsanların uygun ürün seçmeleri için inşaata yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım edinmelerine imkan vermek (ABD’de LEED GBC , Fransa’da HOE ve İngiltere’de BRE gibi)

 

 YDA tarafından göz önüne alınan temel kriterler şunlardır:
 

· CO2 ve diğer sera gazlarının yol açtığı iklim değişiklikleri

· Atmosferde oluşan asitlenme

· Havaya ve suya karışan salımlar

· Enerji kaynaklarının kullanımı

· İç ortam hava kalitesi (Hareketli organik kirleticiler)

· Atıkların tekrar kullanımı, dönüştürülmesi ve imhası