Sürdürülebilir binalar için şeffaflığı teşvik ediyoruz

Sürdürülebilir binalar için şeffaflığı teşvik ediyoruz

Dünya nüfusunun %70'inin 2050 yılına kadar şehirlerde yaşayacak olması ile inşa edilen çevre, küresel sera gazı emisyonlarını azaltmada, doğal kaynakları korumada ve insanların sağlığına ve iyiliğine katkıda bulunmada önemli bir rol oynamaktadır.

Tarkett olarak, müşterilerimizin sağlıklı, insan dostu alanlar yaratmasına yardımcı olmak için çaba gösterdiğimiz gibi daha sürdürülebilir malzemelerle ürünler tasarlamayı ve şeffaf iletişim kurarak iş birliğini ilerletmeyi de taahhüt ediyoruz. Environmental Product Declarations (Çevresel Ürün Beyanları) geliştirerek ve Material Health Statements (Malzeme Sağlığı Bildirileri) sunarak, müşterilerimizin ürünlerimizdeki malzemelerin ilgili çevre ve sağlık profillerini net bir şekilde görmelerini sağlayıp daha bilinçli satın alma kararları almalarına yardımcı oluyoruz.  Böylelikle, mimarlar, tasarımcılar ve mühendisler daha yüksek sürdürülebilir bina puanları elde edebilecek, mevcut ve gelecekteki bina düzenlemelerini karşılayabilecek, atıkları azaltabilecek ve iyi malzemelerin sirküler bir ekonomide güvenli geri dönüşümünü teşvik edebilecektir.

Environmental Product Declarations'ı Anlama

Müşterilere, bir ürünün çevresel etkilerini vurgulayan Environmental Product Declarations (EPD'ler) sunarak, gelişen bina yönetmelikleri ve sürdürülebilir bina sertifikaları konusunda şimdiden ilerlemiş durumdayız. Sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde, EPD'ler yaşam döngüsü analizine dayanmaktadır ve ürünlerimizin çevresel ayak izini iyileştirme yollarını belirlememize imkan verir.

Bununla birlikte, konunun uzmanı olmayanlar için, sağlık yönünden çok öncelikle çevreye odaklanan ve tek tek bileşenlerin sağlık riskleri veya etkileri ile ilgili nitel ayrıntıları açıklamayan bu belgeleri anlamak genellikle karmaşıktır. Tarkett'in Material Health Statements'ı (MHS), her bir malzemenin tehlikeleri ve riskleri hakkında doğru bilgi sağlayarak bu bilgi boşluğunu kapatır.

Tarkett’in Material Health Statements'ı

Tarkett'in MHS'si, 100 ppm'e (%0.01) kadar olan belirli bir üründeki malzemelerin sağlık riskini ve tehlikelerini vurgulayan bağımsız olarak doğrulanmış, bilime dayalı bir bildiridir. MHS'yi sunarak, EPD'lerimizin sağladığı çevresel verileri tamamlıyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyor ve daha sağlıklı malzemelere ve daha fazla şeffaflığa doğru çıkılan yolculuğa öncülük etmeye yardımcı oluyoruz.

Piyasada kolayca anlaşılabilir ve benzersiz olan Tarkett MHS, Cradle to Cradle® (C2C) sertifikasyonuna doğru ilk adımı ve ürünlerimizin devamlı optimizasyonlarını temsil eder. Malzemelerimizin üçüncü taraf değerlendirmesi, 1987 yılında C2C tasarım konseptini geliştiren Dr. Michael Braungart tarafından kurulan araştırma enstitüsü Çevre Koruma Teşvik Ajansı (EPEA) tarafından yapılmaktadır. 2010'dan bu yana, EPEA ekibi C2C kriterlerine göre 3.000'den fazla Tarkett materyalini değerlendirmiştir.

Materyal Değerlendirmesinin Dört Adımı

EPEA, ekstraksiyon ve üretimden kullanım ve geri dönüşüme kadar, ürünün her bir malzemesinin ürünün ömrü boyunca potansiyel sağlık ve çevresel etkilerini değerlendirir.


Dört adımı vardır:

  • Her üründe hammadde envanterinin derlenmesi 
  • Her kimyasalın bölgesel ve uluslararası kimyasal düzenlemelere ve toksikolojik veritabanlarına uygun olarak taranması
  • Malzemenin kullanım ömrü boyunca güvenliğini baştan sona değerlendirmek
  • Geri kazanılabilir, geri dönüştürülebilen ve yeni ürünlere dönüştürülebilen malzemeleri seçmek için C2C prensiplerini kullanarak ürünleri yeniden düzenleme.

MHS beyanları ve sertifikaları artık EMEA bölgesindeki müşteriler için mevcuttur. İletişim:

sustainabilityEMEA@tarkett.com