Tarkett, daha iyi çevre hijyeni yoluyla daha güvenli hastanelere katkıda bulunmak için Clean Hospitals ile iş birliğini duyurdu

Tarkett, daha iyi çevre hijyeni yoluyla daha güvenli hastanelere katkıda bulunmak için Clean Hospitals ile iş birliğini duyurdu

10 Temmuz 2020

Yenilikçi zemin ve spor yüzey çözümlerinde dünya çapında bir lider olan Tarkett, hastane hijyenini iyileştirmek ve etkili, sürdürülebilir ve kanıta dayalı temizlik kurallarını teşvik etmek için Clean Hospitals ağına katıldığını duyurdu.

Her yıl dünya çapında birçoğunun önlenebilir olduğu nozokomiyal[1]  enfeksiyonlardan etkilenen milyonlarca hasta[2]  ile, Clean Hospitals hasta güvenliğini artırmayı ve hastane çevre hijyeninin önemi konusunda farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

Cenevre Üniversitesi Hastaneleri (İsviçre) Tıp Fakültesi Dünya Sağlık Örgütü Uzmanı Profesör Didier Pittet tarafından yönetilen Clean Hospitals, çeşitli ülkelerden sektörü, akademi üyelerini, hastaneleri, hükümet organlarını ve ana paydaşları bir araya getiren kar amacı gütmeyen bir dernektir.

Tarkett, sağlık sektöründe 70 yılı aşkın deneyim geliştirmiştir: bugün, Avrupa'da iki hastaneden birinin zemin çözüm ortağı Tarkett'tir. Tarkett, zemin konusundaki uzmanlığını Clean Hospitals çalışma gruplarıyla paylaşacak ve zemin üzerindeki temizlik ve enfeksiyon kontrol protokolleri konusunda ileri araştırmalara katkıda bulunacaktır.

Tarkett’in CEO'su Fabrice Barthélemy şunları söyledi: “Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar ve antimikrobiyal direnç, Covid-19 kriziyle sağlık tesislerinde daha da şiddetlenen iki önemli konudur. Clean Hospitals ağına katılmak sağlık topluluğunu desteklemek için önemli bir adımdır. İnsanların sağlığına ve çevreye saygılı en iyi hastane zemin temizleme protokollerinin benimsenmesinin hızlandırılmasına katkıda bulunacağız. Clean Hospitals'ın hastaların hayatlarına ve sağlık çalışanlarının güvenliğine odaklanan iş birlikçi ve bilimsel yaklaşımı Tarkett'in insan bilincine sahip tasarım taahhüdünü tam olarak karşılamaktadır. ”

Pr Pittet: “Clean Hospitals'ın büyük başarısı, insanları en iyi ve en uygun kararları almak için birlikte çalıştırabilmektir. Deneyim ve bilginin bu paylaşımı benzersizdir ve esastır. Paydaşlarımızla birlikte çalışmak, farkındalık yaratmak, araştırmalara bakmak, yeni yenilikler, yöntemler ve eğitim ve öğretimi desteklemek için belirlenmiş bir ihtiyaç olduğunda bir ağ olarak tepki vermemizi sağlar. Bu girişim, sağlık çevre hijyenini güçlendirerek ve düzene sokarak sağlık tesislerini daha güvenli hale getirmeyi taahhüt eder. Clean Hospitals, Tarkett'i kabul etmekten mutluluk duyar. Bu iş birliği grup içinde farklı bir uzmanlık alanı getirecek ve biz farklılığın zenginlik demek olduğunu biliyoruz.”

"Tarkett Human-Conscious DesignTM" yaklaşımı ile sağlık topluluğunu destekliyoruz

Tarkett onlarca yıldır yenilikçi zemin çözümlerini insanları düşünerek geliştirmeye kararlı: hastaları, sağlık personelini ve temizlik personelini.

2013 yılında Tarkett, zeminlerinde antimikrobiyalleri kullanmaktan uzaklaşmaya ve bunun yerine uygun dezenfektan kullanımı ile yüksek standartlarda temizlik ve enfeksiyon kontrol prosedürlerini teşvik etmeye karar verdi. Bu öncü hamle, potansiyel olarak antimikrobiyal dirence yol açan antimikrobiyallerin aşırı kullanımıyla ilgili riske dayanıyordu.

Bu iş birliği ile Tarkett’in amacı, biyositlerin ve dezenfektanların aşırı kullanımını sınırlandırarak insan sağlığı, çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerinde minimum etkisi olan en iyi temizlik ve dezenfeksiyon protokollerini geliştirmek ve uygulamaktır.

Clean Hospitals ve Tarkett: standartları yükseltecek iş birlikçi bir yaklaşım

Covid-19 krizi, temizlik protokollerinin sıkı bir şekilde takip edilmesinde temizlik personelinin sağlık tesislerindeki önemli rolüne dair güçlü kanıtlar sağlamıştır. Clean Hospitals'ın amacı, kanıta dayalı bir yaklaşımla endüstri standartlarını yükseltmek ve hasta bakımında çevre hijyeninin görünürlüğünü artırmaktır. Sonuç olarak, çevre hijyenindeki bu gelişmelerin sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyon oranlarını düşürerek ve antimikrobiyal direnci azaltarak halk sağlığına fayda sağlaması beklenmektedir.


[1] Nozokomiyal hastalıklar, veya sağlık hizmetleri ilişkili enfeksiyonlar, hastaların hastanede kaldıkları sürede edindikleri hastalıklardır.
[2] Kaynak: https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf

Fotoğraf: iStockphoto.com/ipopba